Stacks Image 140

״האמנית הירושלמית אורית מרטין פותחת בפנינו עולם חדש המפגיש שפה חזותית עכשווית עם תכנים רוחניים ומופשטים. הציורים מגשרים באופן יחודי ועוצמתי בין הפכים: הזמני והנצחי, הרוחני והחומרי, התחתון והעליון.
ביצירותיה ניתן למצוא שאיפה והשתוקקות לחיבור אל עולמות נשגבים וערכים יהודיים.״

״אורית משתמשת בגירוי מוחשי ראשוני כמו למשל גשר, או מעגל של אור מתוך כוונה שהתודעה של הצופה תמשיך בעצמה את החוויה באופן רגשי - פנימי. כל יצירה מהווה נקודת מוצא לתהליך התבוננות פנימי ועמוק בנושאים קיומיים כמו מהות החיים ותכלית האדם בעולמו.
יצירותיה של אורית עוסקות בהתעלות מעל הרובד הנראה לעין של המציאות, והרחבת את הכלים הרוחניים שלנו.״

(מתאורי היצירות בתערוכות)

Stacks Image 1186

אמנות לנשמה - הסברים לציורים - YouTube