• Stacks Image 1006
  • Stacks Image 1008
  • Stacks Image 1192
  • Stacks Image 1194
  • Stacks Image 103
  • Stacks Image 105
  • Stacks Image 511
  • Stacks Image 965

תערוכות יחיד:

נובמבר 2016 תערוכת יחיד במרכז הקהילתי בפוסטר סיטי קליפורניה

מאי 2016 -  תערוכת יחיד בבית סילבר ברמת גן

אפריל 2016  - ״הגלוי שבנסתר״ -
תערוכת יחיד במגדלי רובינשטיין בתל אביב

2015 ״ הגלוי והנסתר״,  גלריית מבקרים אתר מצדה

2014 "
סולמות לשמיים", תיאטרון ירושלים

1980 "
סערת נפש", גלריה עמליה ארבל ת"א

תערוכות קבוצתיות:

2014 "
בין ריאליזם למופשט", גלריה "על האגם" ברעננה

2014 "
עליות ומורדות", גלריה "על האגם" רעננה

2014 "
מגן דוד", אוניברסיטת תל אביב.

2014
תערוכת אמני זימלארט, תיאטרון הבימה תל-אביב

2014 "
הזיווג השמימי", גלריה דורית גור ביפו

2013 "
אמנות יהודית באור עכשווי", סינמטק ירושלים